FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ८ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:34 PDF icon वडा नं. ८ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ७ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:34 PDF icon वडा नं. ७ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ६ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:33 PDF icon वडा नं. ६ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ५ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:32 PDF icon वडा नं. ५ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ४ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:31 PDF icon वडा नं. ४ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. ३ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:30 PDF icon वडा नं. ३ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. २ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:29 PDF icon वडा नं. २ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
वडा नं. १ को जग्गाको किसिम वर्गिकरण । २०८०।२०८१ 11/12/2023 - 11:26 PDF icon वडा नं. १ को जग्गाको वर्गीकरण.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको वार्षिक निति तथा कार्याक्रम २०८०-०८१ २०८०।२०८१ 09/03/2023 - 13:05 PDF icon फालेलुङ गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम, २०८०-८१.pdf
आम्दानि, खर्च तथा आर्थिक कारोवारको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको बारे । २०७९/०८० 07/17/2023 - 13:32 PDF icon IMG_20230717_0003.pdf

Pages