FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सडकहरुमा राखिएका ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा गोलिया आदि हटाउँने सम्मन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

वाङमय प्रतिष्ठान विद्वत सभा अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धि फालेलुङ राजपत्र।

आधारभूत तह (कक्षा- ५ र ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९

सेवा करारमा कार्यालय सहयोगी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धमा ।

टोल विकास संस्था तथा साना सिँचाइ परियोजनाका समितिहरुलाई प्रशिक्षण तालिम सम्बन्धी सूचना ।

गाउँ सभाको छैठौं हिउँदे अधिवेशनको कार्यसूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

गाउँ सभाको छैठौं हिउँदे अधिवेशनको सूचना प्रकाश सम्बन्धि सूचना

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदको अन्तिम नामवली प्रकाशन गरिएको बारे ।

Pages