FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

नाम, थर

पद

Section

फोन नं

वीर विक्रम थाम्सुहाङ

अध्यक्ष

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

9852684108

महेन्द्र हाङ जवेगु

उपाध्यक्ष

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

9842728126

टेक बहादुर गुरागाई

वडा अध्यक्ष

१ नं. वडा कार्यालय

9815974666

तिल बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

२ नं. वडा कार्यालय

9815008823

शक्ति प्रसाद केरुङ

वडा अध्यक्ष

३ नं. वडा कार्यालय

9841971778

सन्त विर राई

वडा अध्यक्ष

४ नं. वडा कार्यालय

9827950867

भरत कुमार खपाङ्गी मगर

वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता

५ नं. वडा कार्यालय

9817964471

अमर विर राई

वडा अध्यक्ष

६ नं. वडा कार्यालय

9815940368

टेक बहादुर केरुङ

वडा अध्यक्ष

७ नं. वडा कार्यालय

9813697267

श्रीहाङ केरुङ

वडा अध्यक्ष

८ नं. वडा कार्यालय

9807918276

रेनुका आङबो

कार्यपालिका सदस्य

१ नं. वडा कार्यालय

9824932242

रिता सुनाम दर्जी

कार्यपालिका सदस्य

१ नं. वडा कार्यालय

9827951030

निरुता लिङदेन

कार्यपालिका सदस्य

२ नं. वडा कार्यालय

9816924121

खिलमाया दर्नाल

कार्यपालिका सदस्य

२ नं. वडा कार्यालय

9814042022

शान्ती कुमारी राई

कार्यपालिका सदस्य

२ नं. वडा कार्यालय

9817050761