FAQs Complain Problems

फालेलुङ गउँपालिकाको विकास गर्न कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु उपयुक्त होला ?

सडक विकास तथा स्तरोन्नती
52% (67 votes)
खानेपानी तथा सिँचाईको विकास
14% (18 votes)
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी तथा प्रवर्दन
34% (43 votes)
Total votes: 128