FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साना तथा सि‌ंचाई विशेष कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ । ७६/७७ 02/20/2020 - 16:09 PDF icon sann.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/21/2019 - 11:47 PDF icon jestha nagarik parichaya patra.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको जस्तापाता वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/21/2019 - 11:44 PDF icon jasta pata bitaran karyabidhi.pdf
एफ एम रेडियो संचालन तथा व्यबस्थापन ऐन , २०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 13:12 PDF icon f.m, radio.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकाको कृषि व्यबसाय प्रवर्दन ऐन , २०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 13:00 PDF icon krishi byabasaya ain.pdf
फालेलुङ गाउँपालिका भित्र उपोभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:36 PDF icon upavokta gathan.pdf
सहकारी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको अन्तरिम कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:34 PDF icon sahakari darta nirdesika.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:31 PDF icon rajpatra prakasahn.pdf
फालेलुङ गाउँपालिकामा करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:29 PDF icon prabidhik karar.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली -२०७४ ७५/७६ 03/17/2019 - 12:26 PDF icon nirnaya wa aadesh.pdf

Pages